Naše poslání

Jsme mladá, avšak dynamická a rozvíjející se společnost

podnikající v zámečnické výrobě a kovoobrábění. Nabízíme široké spektrum našich služeb, jež budeme neustále aktualizovat tak, abychom uspokojili nejnáročnější požadavky a přání našich klientů. Naší prioritou je zajištění vysoké kvality našich služeb, jež jsme ztvrdili přijetím politiky ČSN EN ISO 9001:2009 – systému managementu kvality. Naším cílem není pouhé dodání výrobků, avšak spokojenost všech skupin lidí, bez jejichž podpory by organizace přestala existovat.

Icon
6894
spokojených zákazníků
Icon
32684
odpracovaných hodin
Icon
4352
zámečnických prací
Icon
2697
kovoobráběcích prací

Naše vize

Nejlepší společnost v oblasti  Ústeckého kraje v zámečnické výrobě a kovoobrábění

V následujících pěti letech se chceme stát jednou z nejlepších dodavatelských společností v oblasti  Ústeckého kraje v zámečnické výrobě a kovoobrábění. Svým zaměstnancům budeme zajišťovat stabilní a perspektivní zaměstnání. Budeme usilovat o maximální spokojenost, motivaci, pracovitost, odbornost a seberealizaci všech našich zaměstnanců. Tím zajistíme neustálé zvyšování kvality našich služeb a následnou spokojenost našich zákazníků. Budeme spolupracovat s experty z odvětví, abychom neustále zdokonalovali naše výrobky a výrobní technologie, a tím plnili očekávání zákazníků, partnerů a zaměstnanců. Budeme utužovat dobrou pověst a image společnosti v očích veřejnosti, zákazníků, partnerů a dodavatelů. Budeme jednat s plnou zodpovědností tak, abychom zajistili dlouhodobou udržitelnost našeho podnikání.

Základní pravidla

Orientace na zákazníka

 • na spokojenosti našich zákazníků zakládáme prosperitu naší společnosti, proto každý náš zaměstnance své pracovní činnosti vykonává s ohledem na skutečnost, že spokojený zákazník je ten, který se vrací,
 • vhodnou komunikací navázat přátelské styky se zákazníky, za účelem neustálého zjišťování jejich potřeb a přání,
 • při obdržení případné reklamace či stížnosti, každý musí postupovat co nejobezřetněji s vědomím, že špatně zvolený přístup může vést ke ztrátě důvěry zákazníků v nás.

 

Orientace na spokojenost našich zaměstnanců

 • vedení společnosti vytváří takové pracovní podmínky, aby každý spolupracovník našel uspokojení ve své práci pro společnost,
 • každý zaměstnance si musí uvědomit, že přes veškerou snahu vedení může při své práci být spokojený pouze tehdy, přispívá-li k úspěchům společnosti svým kvalitním výkonem, trvalou kázní a aktivitou.

 

Orientace na dodržování stanoveného systému managementu kvality

 • jakékoliv nápady, rady a informace zavést formou preventivního opatření do systému managementu kvality, za účelem neustálého zlepšování a zdokonalování prováděných činností,
 • pracovat co nejhospodárněji, nejkvalitněji a nejefektivněji, za účelem snižování nákladů,
 • dodržovat výše uvedená základní pravidla, včetně stanovených postupů.

Certifikáty

Certifikat Certifikat

Kontakt

Jednatelka:
Jana Pastuchová,
email: jana.pastuchova@metallock.cz,
metallock@metallock.cz,
tel: +420608937040
Jméno a příjmení
Telefon
Text
 • Naše sídlo

  Dělnická 21
  434 01 Most – Velebudice
  Česká republika

 • Kontaktujte nás

  Tel.: +420 608 937 040
  info@metallock.cz
  www.metallock.cz

 • Fakturační údaje

  IČO: 03223361
  DIČ: CZ03223361

Up